Press

Våra medarbetare

Vi har en noggrann kravprofil på våra medarbetare. Utifrån en vetenskapligt accepterad metod är var och en beskriven bland annat avseende beteende, hur de agerar och styrkan i deras drivkraft.

Varje rekrytering utgår ifrån att de ska vara rutinerade med lång erfarenhet ifrån ett aktivt säljarbete. Därtill ska de visa att de fungerar väl i team, förmågan att snabbt tillägna sig kunskap, ha social kompetens och att man följer våra värdeord, se nedan. Sammanfattningsvis: Medarbetare från Xpecta Consulting är starka individer med lagkänsla som vet hur affärer skapas och avslut görs.

Våra värdeord
• Målfokuserad
• Engagerad
• Kvalitetsmedveten
• Etisk